De werkzaamheden van een productmanager

Het is een veelzijdige baan wanneer je productmanager bent. Maar bedrijven vullen de functie van productmanager ook erg verschillend in. Sla de vacatures er maar eens op na. Zo heeft de productmanager bij de ontwikkelaar, producten en verkoper van oogheelkundige chirurgische benodigdheden Dorc de taak om voor de toegewezen productlijn 'productondersteunende activiteiten te ontwikkelen, te coördineren en te onderhouden'. Wat dat precies inhoudt wordt niet verder toegelicht, maar 'marktanalyse en inventarisatie van nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen ten aanzien van bestaande en nieuwe producten' wordt wel genoemd.

Bij de internationale handelsonderneming EDCO is de PM-er 'verantwoordelijk voor het in de markt zetten van een productrange' van een bepaald merk. Hij/zij 'is bekend met de producten en de mogelijkheden van de licentie' die zij op deze producten hebben. De productmanager bepaalt 'de strategie voor de introductie' en ontwikkelt een 'plan van aanpak waarbij zowel de marketing als sales aspecten aan de orde komen'. Het afsluiten van contracten met distributeurs maakt het takenpakket compleet.

Weer een ander aandachtgebied heeft een productmanager bij de ontwikkelaar van sensoren Sensata Technologies. Hij/zij krijgt 'de totale marketingverantwoordelijkheid voor een specifiek product'. Deze PM-er zorgt voor 'de realisering van de bedrijfsgroeistrategie in zijn/haar segment en is het creatieve brein, dat met veel gevoel voor markt en technologie, trends vertaalt naar nieuwe succesvolle producten'.

De taken van een productmanager variëren dus nog al. Soms is een PM-er de specialist, die alles weet van een product. Met name bij handelsondernemingen kom je die invulling tegen. De productmanager verzorgt trainingen, neemt deel aan beurzen en geeft productdemonstraties. In weer andere bedrijven verzorgt hij/zij de marketingcommunicatie: het ontwikkelen van promotiemateriaal en het (mede) organiseren van beurzen en seminars.

Generalist in plaats van specialist
Persoonlijk vind ik dat een productmanager meer een generalist dan een specialist is. Natuurlijk weet hij/zij veel van het product, maar dat is omdat de PM-er aan de wieg heeft gestaan van dat product en het groot heeft gemaakt. Daarom moet een PM-er commercieel zijn, maar wel met een blik op de middenlange termijn: niet alleen dit jaar goed verdienen, maar ook de jaren daarna.

In een bedrijf waarin ontwikkeld wordt, zal een productmanager ook voldoende technisch moeten zijn om goed met de ontwikkelaars te kunnen communiceren. Hij/zij zal vaardig moeten zijn in marketing, want het structureel verzamelen en analyseren van marktinformatie is een belangrijke taak evenals het uitbouwen van het merk. En een productmanager zal creatief moeten zijn. Klanten willen vaak meer dan je kunt en wilt realiseren, de concurrentie dwingt je tot ontwikkel- en introductiesnelheden die je amper kunt bijhouden. Van de productmanager wordt verwacht dat hij/zij de toegewezen productlijnen zo goed mogelijk door dit krachtenveld weet heen te loodsen.

Zelf omschrijf ik de doelstelling van een productmanagementfunctie daarom als volgt:

'Het tot een zakelijk succes maken van de toegewezen producten en diensten door het actief managen van de totale levenscyclus van een product, dienst of productfamilie vanaf het moment van idee tot en met het uit de markt nemen van het product of dienst met zo rendabel mogelijk gebruik van beschikbare budgetten en capaciteit.'

Deze omschrijving geeft volgens mij goed weer dat het uiteindelijk altijd gaat om 'wat houd ik onder de streep over', maar dat dit wel over langere periode bekeken moet worden. Tegelijkertijd geeft het ook aan dat het niet alleen gaat om nieuwe producten bedenken, maar tevens om afscheid nemen van producten. Soms omdat er een opvolger klaar staat, soms omdat het niet meer rendabel is om dit product nog langer te blijven leveren en onderhouden.

Heb je zelf nog andere omschrijvingen of aanvullingen op bovenstaande? Laat dan je reactie achter.

Reageer

Reageren op deze artikelen is niet meer mogelijk.